Behandeling, vergoeding en afspraken:

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak, u heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig voor de Gespecialiseerde GGZ.

De behandeling valt onder de basisverzekering en wordt door de zorgverzekeraars vergoed, na inhouding van uw eigen risico, voor 2022 minimaal € 385 , of hoger als u voor een hoger eigen risico heeft gekozen. 

Lidmaatschappen / registraties:

www.bigregister.nl

www.knmg.nl

www.adhdnetwerk.nl

www.nvvp.net.nl

www.emdr.nl

AGB psychiater Roosenboom: 03059929

AGB Praktijk Roosenboom: 03072481

Kwaliteitsstatuut:

In onderstaand kwaliteitsstatuut is te lezen hoe de we kwaliteit borgen van de individuele behandeling volwassen SGGZ. Sinds 1 januari 2017 is het nodig dat iedere individuele behandelaar, binnen een vrijgevestigde praktijk, volgens een dergelijk kwaliteitsstatuut werkt.

Privacy Statement:

download hier

Een probleem of klacht:

Klachtenprocedure:

Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs, dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van: 

download hier