De praktijk is gesloten tot en met 9 januari 2023.

Denkt u eraan om tijdig uw medicatie/recept te bestellen.
Behandeling, vergoeding en afspraken:

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak, u heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig voor de Gespecialiseerde GGZ.

De behandeling valt onder de basisverzekering en wordt door de zorgverzekeraars vergoed, na inhouding van uw eigen risico, voor 2023 minimaal € 385 , of hoger als u voor een hoger eigen risico heeft gekozen. 


Tarieven:


Onze tarieven voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22137b. 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_658427_22/


Voor afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt €50 in rekening gebracht.


Lidmaatschappen / registraties:

www.bigregister.nl

www.knmg.nl

www.adhdnetwerk.nl​

www.nvvp.net.nl

www.emdr.nl

AGB psychiater Roosenboom: 03059929

AGB Praktijk Roosenboom: 03072481


Big registratie arts: 49032244201

Big registratie psychotherapeut: 19032244216

Kwaliteitsstatuut:

In onderstaand kwaliteitsstatuut is te lezen hoe de we kwaliteit borgen van de individuele behandeling volwassen SGGZ. Sinds 1 januari 2017 is het nodig dat iedere individuele behandelaar, binnen een vrijgevestigde praktijk, volgens een dergelijk kwaliteitsstatuut werkt.

download hierPrivacy Statement:

download hier

Een probleem of klacht:

Klachtenprocedure:

Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stel ik het op prijs, dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van: 

download hier


Maatregelen en adviezen praktijk Roosenboom in verband met verspreiding Coronavirus.


Het uitgangspunt is dat wij de zorg z​o veel mogelijk laten doorlopen, de praktijk is open en u heeft de mogelijkheid, met in acht neming van de RIVM richtlijnen-, levende lijve gesprekken te hebben. Wij willen dit in overleg met U doen als patiënt.

Heeft u (milde) gezondheidsklachten in relatie tot het Coronavirus dan vragen wij u om niet naar onze vestiging te komen. Uw afspraak kan dan worden omgezet in een belcontact of beeldbelcontact. Wij vinden het namelijk ook in deze tijd belangrijk dat uw behandelcontacten doorgaan, of dat nu fysiek, telefonisch of via beeldbellen is. U kunt dit aan ons doorgeven door een email te sturen naar: [email protected]